مراسم شب شهادت ام البنین (سلام علیها) ۱۳۹۶بنی فاطمه مشه

یان احکام و مسائل شرعی توسط حجه الاسلام دارینی و سخنرانی حجت الاسلام المسلمین شیخ حسن قاسمی و مداحی حاج سعید قانع

بیان احکام و مسائل شرعی توسط حجه الاسلام دارینی(کیفیت بالا)

Alternative content

دانلود
بیان احکام و مسائل شرعی توسط حجه الاسلام دارینی(کیفیت پایین)

Alternative content

دانلود
سخنرانی حجت الاسلام المسلمین شیخ حسن قاسمی (کیفیت بالا)

Alternative content

دانلود
سخنرانی حجت الاسلام المسلمین شیخ حسن قاسمی (کیفیت پایین)

Alternative content

دانلود
روضه حاج سعید قانع

Alternative content

دانلود
زمینه حاج سعید قانع

Alternative content

دانلود
شور حاج سعید قانع

Alternative content

دانلود
روضه پایانی حاج سعید قانع

Alternative content

دانلود